Մեկնաբանություններ

4 × 4 գեոմագիական հրապարակ

4 × 4 գեոմագիական հրապարակ

Պատկերը ցույց է տալիս թերի գեոմագիկ հրապարակ: Նման է այն կախարդական հրապարակներին, որոնցում անընդմեջ, սյունակի կամ անկյունագծի բոլոր համարները ավելացնելիս մենք միշտ ստանում ենք նույն արդյունքը, այս գեոմագիական հրապարակում, եթե շարքի, սյունակի կամ անկյունագծի բոլոր կտորները միասին դնենք, կստանանք այն գործիչը, որը երևում է լուսանցք

Գտեք գեոմագիական հրապարակը լրացնելու համար գտնեք անհայտ կորած թվերը:

Քաղված է www.geomagicsquares.com էջից
որտեղ դուք կգտնեք բազմաթիվ գեոմագիական հրապարակներ:

Լուծում

Հետևյալ պատկերը ցույց է տալիս լուծումը.