+
Սյուներ

Այս գծագրում մենք տեսնում ենք, որ երկու տղամարդիկ վերևից բուվով տեղափոխում են մի քանի անտառներ, բայց սյուները ինչ-որ տարօրինակ են, չե՞ք կարծում:

Լուծում

Պատի գագաթը ուղիղ գծի մեջ է, բայց երեք սյուները կանգնած են երեք տարբեր ինքնաթիռների մեջ: