Հակիրճ

Բուդդա

Բուդդա

Այս գծագրում մենք կարող ենք տեսնել Բուդդայի կերպարը ...

Լուծում

Բայց դեմքը կառուցված է միայն փոքրիկ Բուդդայից և նման այլ գործիչներից: