+
Տեղեկատվություն

Թակարդում

Թակարդում

Խնայված տղամարդուն փրկելը:

Լուծում

Դա aուլիան Բեյբերգի 3D ազդեցությամբ կավիճով պատրաստված նկար է: