Մեկնաբանություններ

Դասարանում աչքի ընկավ

Դասարանում աչքի ընկավ

Իմ դասարանում մենք ընդամենը երեք տասնյակ ուսանող ենք: Այսօր նրանք մեզ տվեցին վերջին քննության գնահատականները, և պարզվում է, որ ուսանողների մեկ երրորդը ունեցել է ԱՆՎԱՐ գնահատական, մեկ քառորդը վերցրել են ԱՇԽԱՐՀ, վեցերորդը ստացել է ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ, ութերորդը ունեցել են ԵՐԿԻՐ և մնացածը դուրս են հանել ԳԻՏԱ:

Քանի՞ ուսանող է ստացել բարձրագույն դասարան:

Լուծում

Հատկանշական գնահատական ​​վաստակած ուսանողների համամասնությունը `1 - 1/3 - 1/4 - 1/6 - 1/8 = 1/8:

Միակ թիվը, որը փոքր-ինչ պակաս է 30-ից և բաժանվում է 3-ով, 4-ով, 6-ով և 8-ով, 24-ն է, ուստի 1/8 = Ուսանողներից 3-ը ստացել են ԱՅՍՕՐ.